Dịch vụ

Có 6 Dịch vụ
 • Thực hiện bán lẻ xăng dầu theo nguyên tắc bán đúng giá niêm yết, đủ số lượng, đảm bảo đúng chủng lọai, chất lượng xăng dầu và các mặt hàng khác (nếu có)
 • Công ty có đầy đủ phương tiện máy móc dụng cụ chuyên dùng, đội ngũ công nhân, thợ lành nghề:
 • Công trình đô thị

  Quét dọn thu gom và vận chuyển rác đường phố trên địa bàn Quận 7 theo đúng qui trình của Quyết định số 1177/QĐ-TNMT-CTR ngày 16/7/2013 của Sở TNMT-TP.HCM.
 • Quản lý nhà, chung cư

   Đội Quản lý nhà là bộ phận hoạt động công ích với chức năng quản lý, cho thuê và sửa chữa nâng cấp nhà thuộc sở hữu Nhà nước kể cả bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP của ...
 • Cây xanh

   Tổ chức thi công các công trình duy tu bảo dưởng, tăng cường mảng xanh theo đơn đặt hàng.
 • Xây dựng cơ bản

  Bao gồm xây dựng Công trình giao thông (xây dựng cầu cống, đường xá), công trình dân dụng và công nghiệp vừa và nhỏ.