Tin tức

Trang chủ » Tin tức » Chi tiết

Văn bản mới nhận từ ngày 1 đến 5-1 (phần 2)

Thứ hai, 28/04/2014, 14:58 GMT+7

Nội dung:

 Ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn TP HCM, tặng quà Tết cho đối tượng chính sách, quy hoạch tổng thể tỉnh Quảng Ninh, áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời...

CT 22/2013/CT-UBND TP ngày 31-12: Triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

CT 27/CT-TTg ngày 27-12: Tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.

TT 32/2013/TT-NHNN ngày 26-12: Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

TT 33/2013/TT-NHNN ngày 26-12: Hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép.

TT 37/2013/TT-BCT ngày 30-12: Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà.

TT 43/2013/TT-BTNMT ngày 25-12: Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

TT 53/2013/TT-BGTVT ngày 13-12: Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

TT 55/2013/TT-BGTVT ngày 26-12: Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

TT 202/2013/TT-BQP ngày 7-11: Hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.

TT 203/2013/TT-BTC ngày 24-12: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

TT 209/2013/TT-BTC ngày 27-12: Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam.

TTLT 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30-12: Hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

TT 217/2013/TT-BTC ngày 31-12: Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 

NĐ 217/2013/NĐ-CP ngày 26-12: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2012/NĐ-CP ngày 26/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

NĐ 218/2013/NĐ-CP ngày 26-12: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

NĐ 219/2013/NĐ-CP ngày 26-12: Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

TTr 2340/TTr-TTg ngày 27-12: Tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

QĐ 2589/QĐ-TTg ngày 26-12: Phê duyệt Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm".

QĐ 2622/QĐ-TTg ngày 31-12: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

QĐ 2627/QĐ-TTg ngày 31-12: Phê duyệt Đề án thực hiện "Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước".

QĐ 2629/QĐ-TTg ngày 31-12: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

QĐ 9990/QĐ-BCT ngày 25-12: Áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời.

Loại: Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác
Đã phát hành: 08/01/2014 8:45 SA
ItemStatus: 3
TopItem: Không
ReadCounter: 335

Người viết : Hochiminhcity.gov.vn BOT