Tin tức

Trang chủ » Tin tức » Chi tiết

TP.Hồ Chí Minh: Cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thứ hai, 28/04/2014, 14:58 GMT+7

Nội dung:

 Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; đồng thời triển khai Chương trình cải cách hành chính gắn với chính quyền đô thị (một trong 6 chương trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa IX), trong những năm qua, TP.HCM đã có nhiều tiến bộ trong cải cách thủ tục hành chính.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Cải cách hành chính được UBND TP.HCM triển khai ở các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công nhằm từng bước xây dựng một nền hành chính Nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, mà trước hết là tối ưu hóa các dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là động lực để kinh tế thành phố phát triển mạnh và ổn định.

Tại Sở TN&MT, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính của Sở TN&MT có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của các phòng, ban chuyên môn tiếp tục được kiện toàn và hiệu quả hơn; mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công thuộc Sở nhằm cung cấp các dịch vụ hành chính theo yêu cầu của tổ chức và công dân ngày càng tốt hơn, đã góp phần giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của công dân và tổ chức.

Đặc biệt, đứng trước thực trạng các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai là nỗi bức xúc nhiều nhất và là lĩnh vực nhận được nhiều sự "quan tâm" của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, vì thủ tục còn nhiêu khê, rờm rà, tốn nhiều thời gian, đi lại nhiều lần, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp… Sở TN&MT đã chủ động thực hiện triệt để và có hiệu quả nhiều cải cách nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính và đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Trước đây, tổ chức và doanh nghiệp muốn nộp hồ sơ xin giao - thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải đến “gõ cửa” các cơ quan: Sở Quy hoạch – Kiến trúc để xin ý kiến quy hoạch; Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Xây dựng để thẩm định dự án đầu tư; Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố để xác định tiền sử dụng đất; Sở Giao thông công chính có ý kiến về đường sá, sông rạch; Ủy ban Nhân dân các quận - huyện có ý kiến thẩm tra về nguồn gốc đất, quy hoạch… Như vậy, để hoàn thành một hồ sơ về đất đai thì doanh nghiệp phải mất ít nhất từ 01 đến 02 năm và thiệt hại kinh tế là không thể tính được.

Trước tình hình đó, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND TP.HCM ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn và  Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Đào Anh Kiệt – Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: Tổ công tác liên ngành được thành lập và hoạt động theo cơ chế “một cửa liên ngành, liên thông”: Hồ sơ chỉ nộp tại “một cửa” là Sở TN&MT. Theo đó, thời gian giải quyết cho một hồ sơ theo quy trình mới tối đa là 20 ngày làm việc đối với đất đã được giải phóng mặt bằng và 40 ngày làm việc đối với đất chưa được giải phóng mặt bằng. Với cách hoạt động này, đã rút ngắn được thời gian giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất từ 1-2 năm xuống còn từ 20-40 ngày, bước đầu tạo niềm tin cho các doanh nghiệp bất động sản và cải thiện môi trường đầu tư. Điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt thời gian mà còn tiết kiệm nhiều chi phí khác, thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được đề ra. Từ hiệu quả hoạt động của Tổ liên ngành trong việc giải quyết hồ sơ đất đai nói trên, hiện nay thành phố đã triển khai và áp dụng mô hình trên cho một số lĩnh vực khác tại một số Sở, ngành và quận - huyện như xây dựng, quy hoạch, đầu tư…

Từ năm 2006, Sở TN&MT  đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 (nay) để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, trong đó có các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; các thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất (đăng ký, thể chấp, góp vốn ...). Việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 trong thời gian vừa qua đã được người dân, tổ chức hoan nghênh, ủng hộ vì hồ sơ được giải quyết nhanh, đơn giản và đúng thời gian theo qui định, đặc biệt quy trình ISO hoạt động theo cơ chế “một cửa” nhằm giảm bớt thời gian đi lại cho doanh nghiệp và nhân dân thay vì phải đến từng phòng, ban như trước đây. Ngoài ra, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 đã tạo phương pháp làm việc khoa học làm nâng cao trách nhiệm và ý thức phục vụ của cán bộ công chức đối với người dân, góp phần cải thiện đáng kể hình ảnh cán bộ công chức trong nhân dân.

Nguyễn Thanh

Loại: Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực đất đai
Đã phát hành: 25/11/2013 8:40 SA
ItemStatus: 3
TopItem: Có
ReadCounter: 348

Người viết : Hochiminhcity.gov.vn BOT