Tin tức

Trang chủ » Tin tức » Chi tiết

07/01/2013 - 16:00 Văn bản mới nhận từ ngày 2 đến 5-1 (phần 2)

Thứ hai, 28/04/2014, 15:58 GMT+7

Nội dung:
Bao gồm các nội dung về công tác gia đình; điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao; công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực; thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản; Chính sách thuế đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn...

 

 

NĐ 01/2013/NĐ-CP ngày 3-1: Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lưu trữ.

NĐ 02/2013/NĐ-CP ngày 3-1: Quy định về công tác gia đình.

TT 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 6-12: Về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo.

TT 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10-12: Về việc quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá.

QĐ 12/QĐ-BGTVT ngày 2-1: Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2012.

TT 41/2012/TT-BCT ngày 24-12: Quy định về xuất khẩu khoáng sản.

QĐ 42/2012/QĐ-UBND ngày 22-12: Về việc bãi bỏ QĐ 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 và QĐ 82/2009/QĐ-UBND ngày 25/06/2009 về mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

QĐ 43/2012/QĐ-UBND ngày 22-12: Về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

NQ 551/NQ-UBTVQH13 ngày 26-12: Về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009 - 2012".

TT 226/2012/TT-BTC ngày 27-12: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.


Mô hình nhà rông Bana tại Bảo tàng dân tộc học. Ảnh: Internet

CV 18291/BTC-ĐT ngày 28-12: Về việc thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

QĐ 2091/QĐ-TTg ngày 28-12: Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020.

QĐ 2097/QĐ-TTg ngày 28-12: Về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn hóa chất Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

QĐ 2101/QĐ-TTg  ngày 28-12: Về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Cà phê Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

QĐ 3312/QĐ-BTC ngày 28-12: Về việc đính chính Thông tư 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

CV 3601/BTTTT-ƯDCNTT ngày 25-12: Về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP.

CV 18313/BTC-TCHQ ngày 28-12: Hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo thông tư 196/2012/TT-BTC.

CV 17563/BTC-TCHQ ngày 19-12: Chính sách thuế đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn.

Còn tiếp 

Loại: Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác
Đã phát hành: 08/01/2013 8:05 SA
ItemStatus: 3
TopItem: Không
ReadCounter: 702

Người viết : Hochiminhcity.gov.vn BOT