Tin tức

22/04/2014

Văn bản mới nhận từ ngày 6 đến 11-1 (phần 1)

Nội dung:  Hướng dẫn việc thu nộp thuế TNCN đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; chế độ áp dụng biện pháp ...
 
images468573_2
22/04/2014

“Mù mờ” kinh doanh bất động sản!

Nội dung: Vướng nhất chuyện thuế! Ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM đã làm nóng hội nghị bằng ...
 
22/04/2014

Những chính sách có hiệu lực thi hành trong tháng 4-2014

Nội dung:  (PLO) Trong tháng 4, nhiều chính sách pháp luật quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành: nhà xậy sai phép có ...
 
22/04/2014

Văn bản mới nhận đến ngày 21-3 (phần 1)

Nội dung:  (PLO) Bao gồm các nội dung về quy trình giải quyết tố cáo; chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin; kiểm tra, xử ...
 
images471178_B3d
22/04/2014

Quy hoạch không còn phù hợp: Phải điều chỉnh

Nội dung:  Gần 10 năm không triển khai Năm 2003, bà H.N.H.A. mua đất bằng giấy tay tại đường 24, phường Linh Đông ...
 
22/04/2014

Bộ TN&MT: Phát động phong trào thi đua chuyên đề cải cách hành chính

Nội dung:   Mới đây, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ đã ...
 
22/04/2014

Những chính sách có hiệu lực thi hành trong tháng 4-2014 (tiếp theo)

Nội dung:  (PLO) Nhiều quy định sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 4, tiếp theo... Chính thức bỏ điểm sàn đại ...
 
22/04/2014

công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 7 tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2014