Tin tức

22/04/2014

Bỏ ghi chú về quy hoạch trong giấy hồng

Nội dung: Sau khi được điều chỉnh quy hoạch từ chức năng đất cây xanh sang đất hỗn hợp, hàng trăm hộ dân ...
 
22/04/2014

Lệ phí trước bạ nhà đất tính theo giá TP ban hành

Nội dung: Cục Thuế TP.HCM đã gửi công văn ngày 29-7 hướng dẫn chi cục thuế các quận/huyện với nội dung trên sau khi ...
 
22/04/2014

Tải bảng giá đất tại các quận, huyện

Nội dung:  (PLO) Mời bạn đọc xem bảng giá đất của các quận, huyện được ban hành kèm theo quyết định ...
 
22/04/2014

Văn bản mới nhận đến ngày 3-3 (phần 2)

Nội dung:  (PLO) Bao gồm các nội dung về: danh mục văn bản hết hiệu lực của Bộ Tư pháp; chính sách thuế đối với ...
 
22/04/2014

Văn bản mới nhận đến ngày 15-3 (phần 1)

Nội dung:  Bao gồm các nội dung về quy chế văn hóa công sở; thanh tra ngoại giao; thu lệ phí giao dịch bảo đảm; khai ...
 
22/04/2014

Người mua nhà được vay lãi suất thấp

Nội dung:  Ngân hàng đưa ra gói ưu đãi với lãi suất thấp để người dân có thể vay mua nhà sẽ được nêu trong ...
 
22/04/2014

Văn bản mới nhận đến ngày 7-3 (phần 2)

Nội dung:  (PLO) Bao gồm các nội dung về chính sách thuế thu nhập cá nhân; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế GTGT; giải ...
 
22/04/2014

hướng dẫn thực hiện biểu mẫu tự quan trắc, giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp sản xuất giấy, dệt nhuộm, chế biến thực phẩm hoạt động trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh

Nội dung: Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường; căn cứ Nghị định 80/2006/ NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về quy định ...