Tin tức

28/04/2014

Giải pháp cho việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung:   ...
 
28/04/2014

Thủ tục liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận

Nội dung: THÀNH PHẦN HỒ SƠ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DÀNH CHO TỔ CHỨC TRONG NƯỚC    Hồ sơ lập thành 02 ...
 
IMG_5528
28/04/2014

Đảm bảo cuối năm 2013 cơ bản cấp xong “sổ đỏ”

Nội dung: Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm thực hiện cấp Giấy CNQSDĐ ...
 
28/04/2014

Hội thi trang trí thiệp “Công chức, viên chức, lao động khối Dân-Chính-Đảng thành phố Hồ Chí Minh hướng về Trường Sa”

Nội dung: Căn cứ kế hoạch số 04/KH-CĐVC, ngày 04/01/2013 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP tổ chức Hội ...
 
28/04/2014

Bộ TN&MT: Tiếp tục tiếp thu, điều chỉnh hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Nội dung:  Sáng 8/2 tại Hà Nội, Bộ trưởng  Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã có buổi làm việc với Tổng cục Môi ...
 
7chot_c2ec5
28/04/2014

Giữ trong xanh Nhiêu Lộc- Thị Nghè: Chặn từ gốc

Nội dung: Những giải pháp chiếu lệ đều không hiệu quả, vì thế để ngăn chặn tình trạng tái ô nhiễm trên kênh ...
 
28/04/2014

TP.HCM: Cấp ngay giấy chứng nhận với hồ sơ đã có chủ trương cho phép

Nội dung: Theo đó, trong tháng 9, nếu hồ sơ nào đã có chủ trương cho phép xử lý cấp giấy chứng nhận thì các đơn ...
 
images464979_1
28/04/2014

“Đau đầu” giải quyết cơ sở sản xuất gây ô nhiễm

Nội dung: Đi không được, ở không xong Đó là tâm lý của hầu hết các doanh nghiệp được xem là đang hoạt động ...