Câu hỏi thường gặp

Quản lý, duy tu bảo dưỡng và cải tạo mới các công trình công cộng như : công viên, khuôn viên, khu di tích, tiểu đảo, vòng xoay, trồng mới cây xanh và thảm cỏ, tạo mảng xanh trên địa bàn Quận 7.

Các dịch vụ khác:

 • Nhận tư vấn, thiết kế các công viên, khuôn viên, sân vườn, thiết kế bồn hoa di động cho các đơn vị theo yêu cầu.
 • Cho thuê cây kiểng trang trí phòng làm việc, trang trí hội nghị.
 • Cung cấp cây xanh, cây kiểng, phân hữu cơ, vô cơ, thuốc kích thích cây phát triển. - Cắt tỉa, đốn hạ cây xanh, phát cỏ thuần và không thuần.
 • Đặc biệt nhận chăm sóc bảo dưỡng, cung cấp Hoa Mai vàng phục vụ tết cổ truyền hàng năm, đảm bảo ra hoa đẹp.

Quản lý, duy tu bảo dưỡng và cải tạo mới các công trình công cộng như : công viên, khuôn viên, khu di tích, tiểu đảo, vòng xoay, trồng mới cây xanh và thảm cỏ, tạo mảng xanh trên địa bàn Quận 7.

Các dịch vụ khác:

 • Nhận tư vấn, thiết kế các công viên, khuôn viên, sân vườn, thiết kế bồn hoa di động cho các đơn vị theo yêu cầu.
 • Cho thuê cây kiểng trang trí phòng làm việc, trang trí hội nghị.
 • Cung cấp cây xanh, cây kiểng, phân hữu cơ, vô cơ, thuốc kích thích cây phát triển. - Cắt tỉa, đốn hạ cây xanh, phát cỏ thuần và không thuần.
 • Đặc biệt nhận chăm sóc bảo dưỡng, cung cấp Hoa Mai vàng phục vụ tết cổ truyền hàng năm, đảm bảo ra hoa đẹp.

Trả lời bởi:Thanhminh

Quản lý, duy tu bảo dưỡng và cải tạo mới các công trình công cộng như : công viên, khuôn viên, khu di tích, tiểu đảo, vòng xoay, trồng mới cây xanh và thảm cỏ, tạo mảng xanh trên địa bàn Quận 7.

Các dịch vụ khác:

 • Nhận tư vấn, thiết kế các công viên, khuôn viên, sân vườn, thiết kế bồn hoa di động cho các đơn vị theo yêu cầu.
 • Cho thuê cây kiểng trang trí phòng làm việc, trang trí hội nghị.
 • Cung cấp cây xanh, cây kiểng, phân hữu cơ, vô cơ, thuốc kích thích cây phát triển. - Cắt tỉa, đốn hạ cây xanh, phát cỏ thuần và không thuần.
 • Đặc biệt nhận chăm sóc bảo dưỡng, cung cấp Hoa Mai vàng phục vụ tết cổ truyền hàng năm, đảm bảo ra hoa đẹp.

Trả lời bởi:Thanhminh

Quản lý, duy tu bảo dưỡng và cải tạo mới các công trình công cộng như : công viên, khuôn viên, khu di tích, tiểu đảo, vòng xoay, trồng mới cây xanh và thảm cỏ, tạo mảng xanh trên địa bàn Quận 7.

Các dịch vụ khác:

 • Nhận tư vấn, thiết kế các công viên, khuôn viên, sân vườn, thiết kế bồn hoa di động cho các đơn vị theo yêu cầu.
 • Cho thuê cây kiểng trang trí phòng làm việc, trang trí hội nghị.
 • Cung cấp cây xanh, cây kiểng, phân hữu cơ, vô cơ, thuốc kích thích cây phát triển. - Cắt tỉa, đốn hạ cây xanh, phát cỏ thuần và không thuần.
 • Đặc biệt nhận chăm sóc bảo dưỡng, cung cấp Hoa Mai vàng phục vụ tết cổ truyền hàng năm, đảm bảo ra hoa đẹp.

Trả lời bởi:admin