Giới thiệu

Trang chủ » Giới thiệu » Quá trình thành lập Công ty

Quá trình thành lập Công ty

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 7 hiện nay tiền thân là Đội Quản lý duy tu cầu đường huyện Nhà Bè với chức năng bảo dưỡng cầu đường nông thôn trên địa bàn Huyện. Nhân sự lúc bấy giờ là 15 người, kể cả Ban Chỉ huy Đội. Nguồn vốn hoạt động và cơ sở vật chất chưa có gì, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn kinh phí sự nghiệp do UBND Huyện Nhà Bè cấp, thu nhập người lao động được hưởng theo lương hành chánh sự nghiệp và các chế độ phân phối nhu yếu phẩm.

 Năm 1992, Đội Vệ sinh công cộng của Huyện sáp nhập vào Đội Duy tu để thành Xí nghiệp Công Trình Giao Thông Huyện Nhà Bè theo quyết định số 165/QĐ – UB ngày 05/12/1992 của UBND TP.Hồ Chí Minh cấp. Với :
Nguồn vốn ban đầu là : 396.000.000đ.

 Năm 1997, do sự kiện tách Huyện Nhà Bè thành hai đơn vị hành chính là Quận 7 và Huyện Nhà Bè, lúc này đơn vị trở thành Xí nghiệp Công Trình Giao Thông Quận 7 với chức năng nhiệm vụ như cũ. 

 Năm 1998, do chủ trương hình thành mạng lưới Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích của Chính Phủ, đơn vị được thành lập lại theo Quyết định số 1403/QĐ – UB – KT ngày 17 tháng 3 năm 1998 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi là Công ty Công Trình Đô Thị Quận 7.

 Tháng 8 năm 2000, trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Vận Tải Hàng Hóa Quận 7 và Công ty Công Trình Đô Thị Quận 7, UBND Thành phố ra Quyết định sáp nhập, lúc này Công ty trở thàng Công ty Dịch Vụ Công Ích Quận 7 theo quyết định số 5816/QĐ – UB – CNN ngày 25/8/2000.

Năm 2010 chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 của UBND TP.HCM, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301455353 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 20/8/2010 (cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 04/12/2012).

Với thế mạnh về nhân lực và hệ thống máy móc, phương tiện chuyên dùng hiện đại; trong suốt những năm qua Công ty luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu do UBND Thành phố giao, đồng thời chủ động mở rộng nguồn khách hàng nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.