Giới thiệu

Trang chủ » Giới thiệu » Đảng bộ

Đảng bộ

Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025:
- Đ/c Trương Văn Thủ – Bí thư Đảng bộ
- Đ/c Phan Thị Hồng Hạnh – Phó Bí thư Đảng bộ
- BCH Đảng bộ: 7 người
- Có 4 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Kế Hoạch Kỹ thuật, Chi bộ Dịch vụ đô thị, Chi bộ Dịch vụ môi trường